Metodologia badań literatury staropolskiej

W naszym przekonaniu klimat wokół badań i fachowych interpretacji literatury staropolskiej wciąż sprzyja raczej postawie “ekstensywnej”, tzn. takiej, w której można poprzestawać na zwracaniu się ku nowym czy też dotąd znikomo eksploatowanym tekstom źródłowym. Badaczy bardziej interesuje pytanie ,,co” badać, natomiast ,,jak” pozostaje w ich opinii kwestią drugorzędną. Celem projektu jest doprowadzenie do przywrócenia właściwej w naszym odczuciu hierarchii – do uznania, że problem metody jest przedmiotem godnym pogłębionego, profesjonalnego namysłu. Wynika to z podzielanego przez nas konstruktywistycznego przekonania, że metoda nie jest neutralnym narzędziem odkrywania tego, co w tekstach przedustawnie obecne, ale pozostaje także sposobem współtworzenia jakości w nich obecnych.

Impulsem powstania projektu „Metodologia badań literatury staropolskiej” była ciekawość: jak problem według nas fundamentalny postrzegają inni badacze? Stąd formuła cyklu wykładów, podczas których zaproszeni goście będą prezentowali swoje poglądy na ten temat.

Paweł Bohuszewicz i Krzysztof Obremski

Advertisements