Ankieta 18

1. Jak przedstawia się świadomość metodologiczna badaczy literatury staropolskiej?

Myślę, że wielu badaczy kieruje się w swojej pracy „wyczuciem”, a więc to przedmiot badań „wyznacza” metodologię.

2. Co powinno wyznaczać specyfikę badania/ interpretowania literatury staropolskiej? Czy Pani/Pana zdaniem takowa istnieje?

Sądzę, że w tych badaniach nie można szukać tego, czego ówcześni autorzy nie mieli możliwości poznać, doświadczyć, odczytać poza kontekstem swojej epoki, co byłoby z naszej strony spojrzeniem anachronicznym.

3. Postawa „ekstensywna” to taka, w której można poprzestawać na zwracaniu się ku dotąd niedostatecznie opracowanym tekstom źródłowym zasadniczo w tym celu, aby edycje opatrywać komentarzami filologicznymi. Czy badania literatury staropolskiej sprzyjają takiej postawie?

Myślę, że tak.

4. Konteksty:
a) Kiedy interpretując tekst staropolski możemy odnosić go poza konteksty macierzyste?
Jeśli „odnosić” znaczy „zestawiać z czymś, porównywać, szukać właściwego wyjaśnienia”.

b) Czy w ogóle wolno to robić?
Jeśli nie wypacza to interpretacji.

c) Czy takie lektury wnoszą coś istotnego do stanu badań?

Każda sensowna próba lepszego objaśnienia utworu może mieć znaczenie.

5. Polemizując z Januszem Sławińskim i przyjętym przez niego porządkiem rzeczy (tj. od analizy do interpretacji), Andrzej Szahaj twierdzi, że badaniach literackich interpretacja apriorycznie poprzedza analizę. Jakie są Pani/Pana doświadczenia oraz przekonania w tej (tylko pozornie wyłącznie) teoretycznoliterackiej materii?

Jestem tradycjonalistą – zwykłem zaczynać od analizy.

6. Czy badacz literatury staropolskiej potrzebuje współczesnej teorii literatury?
Myślę, że powinien ją znać, by wybierać z niej to, co przydatne.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s