W naszym przekonaniu klimat wokół badań i fachowych interpretacji literatury staropolskiej wciąż sprzyja raczej postawie “ekstensywnej”, tzn. takiej, w której można poprzestawać na zwracaniu się ku nowym czy też dotąd znikomo eksploatowanym tekstom źródłowym. Badaczy bardziej interesuje pytanie ,,co” badać, natomiast ,,jak” pozostaje w ich opinii kwestią drugorzędną. Celem projektu jest doprowadzenie do przywrócenia właściwej w naszym odczuciu hierarchii – do uznania, że problem metody jest przedmiotem godnym pogłębionego, profesjonalnego namysłu. Wynika to z podzielanego przez nas konstruktywistycznego przekonania, że metoda nie jest neutralnym narzędziem odkrywania tego, co w tekstach przedustawnie obecne, ale pozostaje także sposobem współtworzenia jakości w nich obecnych.

Impulsem powstania projektu „Metodologiczna problematyka badania literatury staropolskiej” była ciekawość: jak problem według nas fundamentalny postrzegają inni badacze? Stąd formuła cyklu wykładów, podczas których zaproszeni goście będą prezentowali swoje poglądy na ten temat.

Pierwszym wykładowcą będzie dr. hab. Krzysztof Koehler, prof. UKSW, który opowie o “Wierze jako osobistym problemie badacza literatury”. Wykład odbędzie się 20 grudnia 2016 r. o godz. 18.30 w toruńskim Collegium Maius (ul. Fosa Staromiejska 3, sala 206). Natomiast 11 stycznia o tej samej godzinie naszym Gościem będzie dr hab. Jacek Kowalski, który wystąpi z wykładem „Sarmacja integralna, czyli o względności dyscyplinarnych podziałów”.

Na blogu będziemy prezentowali relacje ze spotkań, teksty wykładów oraz odpowiedzi naszych Gości na ankietę, którą wkrótce zaprezentujemy.

Paweł Bohuszewicz i Krzysztof Obremski

Advertisements